Science PopularizationThe Zebrafish – the hero of biomedical research

The science-popularizing lecture focused on the advantages of the zebrafish (Danio rerio) model in scientific research. 

Marta Migocka-Patrzałek, Magda Dubińska-Magiera
The Department of Animal Developmental Biology, University of Wroclaw, Poland.

When: : 9th of July 2023, 1.00 pm 

Where: Auditorium Maximum, Krupnicza 33, Kraków, Poland


• Did you know that zebrafish, a little aquarium creature is one of the most frequently used model organisms in biomedical research worldwide?

• Did anyone mention to you that zebrafish has counterparts of approximately 80% of genes responsible for human diseases? And can lose up to 20% of the heart without any long-term consequences since this organ can regenerate within 8 weeks?

• Are you aware that zebrafish is used to model such human diseases as heart and kidney failure, cancer, toxicological issues, and even mental disorders, and addictions?

What makes zebrafish unbelievably useful for research is its similarity to humans not only on a genetic, physiological, and molecular but also on the behavioral level. Seldom would anyone imagine that a drunk fish would become not only hyperactive, and less afraid of danger, but also turn into a leader among its non-drinking mates. Its sober friends keenly follow the intoxicated one, who is zigzagging happily through the water.

If you want to know more, come to our lecture, and we will show you mind-blowing research results. We will make you understand better animal research and its impact on understanding the human body, and nature.

Come to the meeting and you will fall into zebrafish hook, line, and sinker!

Lecture language: English.
At least 30 participants are required for the lecture to take place.
The lecture is open to the public and free of charge. Non-specialists are welcome!

"DEADLINE EXTENSION for subscription – you can declare your participation up to the Saturday 8th of July, 2023!"
Declare your participation using this link:

About the speakers:
Marta Migocka-Patrzałek and Magda Dubińska-Magiera - the scientists and academic teachers dedicated to science popularization. Authors of several science-popularization projects and events. Acknowledged i.e. with the Polish Minister of Science and Education Medal for didactics activity. Authors of popularizing article “Danio adventure. Developmental biology of the zebrafish in science popularisation” (2020)
J. Biol. Educ. 56(3):245-55. 

Danio pręgowany - bohater badań naukowych

Wykład popularno-naukowy dotyczący roli jaka ma ryba danio pręgowany w badaniach naukowych (łac.: Danio rerio, ang.: zebrafish).

Marta Migocka-Patrzałek, Magda Dubińska-Magiera
Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt, Uniwersytet Wrocławski 


Kiedy: 9 lipca 2023, godz. 11.00
Gdzie: Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33, Kraków

• Czy wiesz, że danio pręgowany, mała i popularna akwariowa ryba jest jednym z najczęściej używanych modeli zwierzęcych w badaniach naukowych na świecie?

• Czy ktokolwiek Ci wspomniał, że danio posiada w swoim genomie odpowiedniki około 80% genów odpowiedzialnych za ludzkie choroby? I, że ryba ta może utracić do 20% objętości mięśnia sercowego bez trwałej szkody dla zdrowia, ponieważ potrafi odtworzyć tę stratę już w ciągu 8 tygodni?

• Masz świadomość, że model danio używany jest do badania takich ludzkich przypadłości jak uszkodzenia serca czy nerek, nowotworów a nawet chorób psychicznych i uzależnień? Jest też często używany do badań wpływu substancji szkodliwych czy trucizn.

Jednak to, co sprawia, że danio pręgowany jest tak niewiarygodnie użytecznym modelem w badaniach naukowych to jego podobieństwo do ludzi nie tylko na poziomie genetycznym czy fizjologicznym, ale także pod względem zachowania. Aż trudno sobie wyobrazić, że ryba ta poddana działaniu alkoholu nie tylko staje się nadaktywna i mniej obawia się niebezpieczeństw, ale także staje się duszą towarzystwa wśród swoich niepijących towarzyszy. Otaczające ją trzeźwe ryby chętnie podążają za swoim pijanym, zygzakującym radośnie w wodzie przyjacielem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przyjdź na nasz wykład. Pokażemy Ci niesamowite wyniki badań, które sprawią, że lepiej zrozumiesz znaczenie badań naukowych prowadzonych z zastosowaniem zwierząt i to jak są one ważne one dla zrozumienia ludzkiego organizmu w zdrowiu i chorobie.

Przyjdź na spotkanie a połkniesz haczyk!


Język wykładu: polski.
Wykład jest otwarty dla każdego i nieodpłatny. Mile widziani nie-specjaliści!
Wykład odbędzie się, jeśli znajdzie się co najmniej 30 chętnych słuchaczy.

"PRZEDŁUŻENIE ZAPISÓW - zapisz się do 8 lipca 2023!"
Zapisz się klikając w link

O prezenterkach:
dr Marta Migocka-Patrzałek i dr hab. Magda Dubińska-Magiera – badaczki i nauczycielki akademickie. Oprócz prowadzenia badań naukowych fascynują się popularyzacją nauki. Autorki wielu projektów popularyzujących naukę docenionych m. in. Medalem Ministra Nauki i Edukacji, przyznanym za osiągnięcia dydaktyczne. Autorki artykułu o popularyzacji “Danio adventure. Developmental biology of the zebrafish in science popularisation”, oraz wielu artykułów popularnonaukowych. 

Landing Page Builder